. W I E                                            . Q U I
 
S  A  S  K  I  A     L  U  P  I  N  I

Creëren met glas en glasschilderen laten mij toe met op authentieke en intuïtieve wijze te werken.  Ik ben een beeldend kunstenaar, die met passie

en een palet van gekleurd licht, zich heeft gespecialiseerd in de wondere wereld van het 'glazen ambacht'.

Het coloriet, de heldere transparantie en de wisselende metaformoses, welke het zonlicht door het glas tevoorschijn tovert spreken voor zich . . .

waar kleur, licht en glas samensmolten ontstond mijn glasatelier :


I  R  I  D  I  S    V  I  T  R  E  A  E

R   E   G   E   N   B   O   O   G   G   L   A   SCréer avec du verre et de la lumière et la peinture sur verre me permet de travailler de manière authentique et intuitive.  Je suis une artiste visuelle,

qui, avec passion et une palette de lumière colorée, se spécialise dans le monde merveilleux du 'verre artisanale'.


Les couleurs, le jeu des transparences et les métamorphoses du verre dans la lumière du soleil parlent d'eux-mêmes et touchent l'âme et le coeur. . .


ou la couleur, la lumière et le verre se confondaient, mon atelier de verre a été crée :


I  R  I  D  I  S    V  I  T  R  E  A  E

V  E  R  R  E    A  R  C  °  E  N  °   C  I  E  L
S A S K I A   L U P I N I     -     R O T T E R D A M   -   B R U X E L L E S


2007-2023 Authentieke creatie van diverse glaskunsten & restauratie en conservatie glazenier atelier Iridis Vitreae

2009-2023
Docente creatieve glastechnieken  (glas in lood, brandschilderen en Tiffany)   ASBL Centre Belge du Vitrail - Pierre Majerus Brussel

2016-2023 Docente glastechnieken Erfgoed en burgerschap klassen Stad Brussel - Patrimoine et de la Citoyenneté Ville de Bruxelles   au:  ASBL Centre Belge du Vitrail Pierre Majerus
    2020

Kunstambachten glas-in-lood restauratie en conservatie Academie van Beeldende Kunsten Anderlecht- specialisatiejaren Vrije Glastechnieken
- examen 2020 getuigschrift - lettre de créance

2013-2018 Kunstambachten glas-in-lood restauratie en conservatie Academie van Beeldende Kunsten Anderlecht - examen 2018 getuigschrift restauratie en conservatie - lettre de créance restauration et conservation

2020 Masterclass Michel De Smedt - IJsbloemenglas maken  januari Brussel

2019 Cursus  ‘Kleurrijke parels. Geheimen van glasramen’ door Aletta Rambaut - 9 nov tot 7 dec Davidsfonds Gent

2019

Masterclass Science and Heritage 1.0   een initiatief van het MAS, de opleiding Conservatie-restauratie Universiteit Antwerpen, ICOM Belgium Flanders en FARO Vlaams steunpunt voor cultuur erfgoed. 28-03-2019

2018 AWaP et Centre des métiers du Patrimoine (Amay-Paix Dieu) et l'AWaP, l'Agence Wallonne du Patrimoine / Vitraux : recommandations pour la conservation, 14h   / maart 2018

2018 AWaP et Centre des métiers du Patrimoine (Amay-Paix Dieu)    Vitraux – Recommendations pour l'élaboration d'un cahier des charges

2017 Ingieten lacunes in glas - workshop door Yentle Buelens (conservator-restaurator UA)

2012-2018 Glasschilderen en restauratie Patrick de Jager Antwerpen

2012
Glasfusing Ellen Prinse  THS Deurne Antwerpen

2008-2011
Glasblazen  Henk Verweij   Marek Effmert  Marinke van Zandwijk   Glasblazerij Leerdam Nederland

2008 Glasschilderen Patrick de Jager   Centre Belge du Vitrail Pierre Majerus Brussel

2002 Glas in koper 'Tiffany' Marc De Peuter  THS Deurne Antwerpen1984-2021
Beeldend kunstenaar - Videokunst en Multimedia     zie:  www.het-glazen-sprookje-manufacturen.eu

1979-1984
Master Beeldende Kunsten Academie van Beeldende Kunsten en Technische wetenschappen Rotterdam Nederland
wilt u meer over glas weten? kijk dan ook eens op :
vous voulez en savoir plus sur le verre? ensuite regardez :
interested in glass and want to find out more? visit :


www.het-glazen-sprookje-manufacturen.euHOME  2015 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2015 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM