. RESTAURATIE & CONSERVATIE            . RESTAURATION & CONSERVATION


Al honderden jaren lang wordt er ambachtelijk geschilderd op glas dat daarna in lood wordt gezet. De taak van de conservator-restaurateur is te zorgen voor het behoud van dit erfgoed. Dit met respect voor de culturele, historische, esthetische en artistieke betekenis.
En zoals in de verre middeleeuwen laat het weer in ere herstelde erfgoed ons dan toe het kleurige en fonkelende glazen verhaal te lezen en te bewonderen.Bij restauratie zijn er andere waarden van toepassing dan bij creatie: ambachtelijke vakkennis, minimale interventie en respect voor de esthetische, historische, materiŽle en artistieke integriteit van het cultureel erfgoed.

In 2016 kreeg ik de erkenning van gecertifieerd ambachtsvrouw van de Commissie Ambachtslieden van de FOD economie, een erkenning van authentiek vakmanschap en handwerk, een hele eer.

Een restauratie ingreep moet altijd reversibel dus
omkeerbaar zijn met als voorwaarde een maximaal behoud van het originele materiaal.

Bij een restauratie is er het project - een vooronderzoek en diagnose - de beschrijving en goedkeuring van het dossier (vidimus) - de uitvoering van de restauratie - de documentatie - en tenslotte dan het onderhoud en de preventieve conservering.


Een ambachtelijk werk dus dat gaat over het wel of niet verlijmen van gebroken glasscherven, het conserveren van de origineel geschilderde motieven of afbeeldingen, het opzoeken van de originele cartons voor het eventueel aanvullen van gebroken of verdwenen scherven, eventuele herloding van een paneel indien nodig, tot de reconstructie van het originele glasvenster.

Daarnaast wordt er een documentatie gemaakt met foto's van de situatie voor en na de ingreep.

Met grote bewondering voor de zovele bijzondere glasvensters en glasschilders uit deze streken, geniet ik elke dag weer van dit bijzondere en betoverende werk.

HOME


© 2015 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2015 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM