. RESTAURATIE & CONSERVATIE            . RESTAURATION & CONSERVATIONAl honderden jaren lang wordt er in onze contreien, de zuiderlijke en noordelijke nederlanden, inmiddels BelgiŽ en Nederland, ambachtelijk geschilderd op glas dat daarna 'gebrand' wordt en in loodstrips gezet.

De kwaliteit van ons glazen erfgoed is enorm hoog, vele glasschilders en glazeniers werkten reeds sinds de vroege middeleeuwen aan het opbouwen van een waardevol en artistiek hoogstaand cultureel erfgoed. De kwantiteit is helaas minder; door oorlogen en vernielingen is er heel veel verloren gegaan van dit zo fragiele materiaal.

De glas conservator-restaurateur zorgt voor het onderhouden en voor het behoud of conservatie van dit kleurrijke erfgoed. Dit doet hij of zij met respect voor de culturele en de historische waarde en betekenis, met een minimale interventie en altijd reversibel, wat betekent dat het originele materiaal maximaal behouden moet blijven en dat alle gedane ingrepen ontdaan moeten kunnen worden.
Daarnaast is ook het esthetische en het artistieke element van groot belang. Mijn master in de beeldende kunsten die ik in 1986 reeds behaalde, komt mij hierin dagelijks zeer goed van pas.

Bij een restauratie komen er andere elementen in aanmerking dan bij het maken van een nieuw glasraam: behalve een gedegen ambachtelijke vakkennis, artistieke integriteit en kennis van de historische waarde moet men ook over een gezonde dosis inventiviteit en creativiteit beschikken.


In 2016 kreeg ik de erkenning van gecertifieerd ambachtsvrouw van de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie, een erkenning van authentiek vakmanschap en gedegen handwerk, een hele eer.
Daarnaast behaalde ik in 2018 mijn getuigschrift restauratie-conservatie kunstambachten glas-in-lood aan de academie van Beeldende Kunsten in Anderlecht.

Met grote bewondering voor de zovele bijzondere glasvensters en glasschilders uit deze streken, geniet ik elke dag weer van dit bijzondere en betoverende werk.
En zoals lang geleden, in de verre en verdwenen middeleeuwen, laat het weer in ere herstelde erfgoed ons dan toe het kleurige en fonkelende glazen verhaal te lezen en te bewonderen.HOME


© 2015 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2015 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM