. P O R T F O L I O   R E S T A U R A T I E S   . R E S T A U R A T I O N S

2023

Restauration partielle d'une vitrail peinture sur verre art deco Porta école secundaire Anderlecht

Gedeeltelijke restauratie van een art deco brandglasraam Porta tienerschool Anderlecht

Opdracht VZW St Goedele Brussel
code PA/2023/IridisVitreae/SL


      


restauratie


Saskia Lupini

I R I D I S ° V I T R E A E


*
* * *


HOME© 2017 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2017 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM