. D I E N S T E N                                  . S E R V I C E S

2 0 1 6


Wettelijk erkend  als vakkundig ambachtsvrouw door de

Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie,
         


een erkenning van authentiek vakmanschap en creativiteit.


         
Glas- of brandschilderen : Peinture sur verre

restaureren,  conserveren profane en sacrale glas-in-lood ramen restauration, conservation vitraux profanes et sacré
creëeren kunstglasramen
creation vitraux d'art
creëeren glasramen Jugendstil - Art Nouveau
creation des vitraux Art Nouveau et Art Déco
familiewapens en wapenschilden héraldique et écusson

Glas in lood : Vitraux d'art

restaureren,  conserveren      restauration, conservation
creatie creation
uithalen en plaatsen van glas-in-lood ramen op locatie enlèvement et placement des vitraux sur place
aanpassen van oude glas-in-lood ramen adapter des vitraux ancien
restaureren, conserveren profane en sacrale glas-in-lood ramen
restauration, conservation vitraux profanes et sacré

Glas in koper of 'Tiffany' : Vitraux d'art (au cuivre)

restaureren,  conserveren restauration, conservation
creatie
creation
uitwerken van ontwerpen élaborer la conception
binnendeuren     buitendeuren     bovenlichten    plafonnières     ramen groot en klein     binnenwanden    voorzet glas-in-lood ramen
portes intérieures      portes extérieur      lucarnes portes     plafonnières      fenêtres grandes et petites      vitraux

profane en sacrale glasramen     raamschermen    lampen     kamerschermen    wapenschilden    heraldiek    
vitraux
profanes et sacré   brise-vues   lampes    medaillons héraldiques
HOME© 2015 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2015 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM