. CREATIE                                  . CREATIONEen nieuwe creatie ?

Alle kleuren, vormen en wensen worden eerst besproken, zodat er een glashelder beeld ontstaat van uw vraag.

De kleuren, de transparantie en het ruimtelijk gevoel van het uiteindelijke glaswerk zijn immers een zeer persoonlijke en individuele aangelegenheid.

Alhoewel een glasraam laten maken op zich duur lijjkt, zou u kunnen bedenken dat de kosten eigenlijk wel meevallen naargelang het aantal jaren dat u plezier beleeft
van uw originele handgemaakte glasraam, elke dag opnieuw en altijd weer net iets anders door de immer wisselende lichtinval.

Als uw wensen helder zijn dan kan er een kostenberekening gemaakt worden, rekening houdend met de materiaalkosten en de complexiteit van het werk en vooral uw budgettaire mogelijkheden.

Ik maak vervolgens een kleurentekening op schaal (meestal 1 : 10 ) welke u een duidelijk beeld van het toekomstig glasraam geeft.

Mijn sterkte daarbij is, dat ik altijd nieuwe en unieke ontwerpen maak, die ik ook zelf op ambachtelijke en artistieke wijze en volgens de regels van de kunst uitvoer.

Na
overleg, de juiste kleurkeuze en uw goedkeuring, ga ik dan aan het werk om voor u een betoverend en wonderschoon glasraam te creëren . . .


contact:

saskia@iridis-vitreae.beUne nouvelle création ?

Toutes les couleurs, les formes et les souhaits sont d'abord discutés, de sorte qu'une image claire émerge de votre question.
Les couleurs, la transparence et le sentiment spatial du vitrail final sont après tout une affaire très personnelle et individuelle.


Bien que la fabrication d'un vitrail vous semble onéreuse, vous pourriez penser que les coûts sont en réalité meilleurs en fonction du nombre d'années que vous profitez
de votre vitrail d'art, fait à la main, original et chaque jour encore et encore un peu différent par la lumière en constante évolution.

Si vos souhaits sont clairs, un calcul des coûts peut être fait, en tenant compte des coûts matériels et de la complexité du travail, le coût du verre et surtout de vos possibilités budgétaires.

Je vais ensuite faire un dessin en couleur à l'échelle ( 1 : 10 ) ce que vous donne une bon idée du future vitrail.
Ma force est que je fais toujours des créations nouvelles et uniques, que je réalise également de manière artisanale et artistique et selon les règles de l'art.

Après consultation, le bon choix de couleur et votre approbation, je vais créer un vitrail enchanteur et merveilleux pour vous. . .


contact:

saskia@iridis-vitreae.be


© 2015 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2015 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM