. C O N T A C T G E G E V E N S          . C O O R D O N E S   D E   C O N T A C T


I R I D I S   V I T R E A E
r   e  g  e  n  b  o  o  g  g  l  a  s

saskia@iridis-vitreae.be
BRUSSEL 1000 BRUXELLES

Iridis
                Vitreae
2 0 1 6


Wettelijk erkend als vakkundig ambachtsvrouw door de

Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie,

         

een erkenning van authentiek vakmanschap, handwerk en creativiteit.

HOME

2015 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
2015 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM